Verkeer in uitvoering

Verkeer in uitvoering bestaat uit verschillende online lesbrieven voor het voortgezet onderwijs. De verkeerslessen zijn voor alle niveau’s. Verschillende verkeersonderwerpoen worden geintegreerd in vakgebieden zoals wiskunde, natuurkunde, techniek, mentorles of gym. De lessen bestaan uit theorie- en praktijkopdrachten die leerlingen veelal in groepjes maken. De leerkracht kan de lesstof en vorderingen online volgen en nakijken. Een unieke methode voor elk niveau!

In het kader van verkeerseducatie wordt dit online lespakket in verschillende provincies uitgevoerd. Inlogcodes worden verstrekt en na afloop worden de totaalresultaten in een rapportage verstrekt.

Dit project is opgenomen in de CROW toolkit. Klik hier om het project in de toolkit te bekijken.