In de hele provincie kunnen de groepen 6 van scholen het lokaal tegen elkaar opnemen door te laten zien hoe goed hun kennis en inzicht in het verkeer is. Op deze manier kunnen we inzichtelijk maken wat het niveau is van verkeerseducatie per school en per gemeente. Scholen die lokaal als beste uit de bus komen zijn dan geselecteerd voor de provinciale finale. Janouk Kelderman presenteren de quiz en samen met actrice Hester Bron maken ze er een leuke en interactieve middag van. Daarnaast is er een lesbrief ontwikkeld waarmee basisscholen zelf ter voorbereiding actief aan de slag kunnen met het oefenen van verkeerskennis en vaardigheden. Voor de provincie Overijssel hebben we de Overijsselse verkeerskwis finale mogen uitvoeren.  

Wilt u als gemeente of provincie ook een lokale of provinciale verkeerskwis laten organiseren? Zo kunt u inzicht krijgen in de verkeerskennis van de leerlingen van verschillende scholen en middels de kwis de verkeerseducatie stimuleren. Het project is getoetst door het CROW en is daarom subsidiabel.